Dokumentacja II konkurs

Dokumentacja II konkursu umieszczona jest zakładce POIR/Konkursy/Konkurs_2/1.2/2015_INNOMED

Dokumentacja I konkurs

Uwaga: Informacja dotycząca elektronicznej wersji wniosku: plik PDF musi być edytowalny w częściach A i B (pozostałe wymagania dotyczące wersji elektronicznej znajdują się w załączniku nr 7 do Regulaminu). Więcej...