Skład Komitetu Sterującego Programu INNOMED:

  • Prof. dr hab. Maciej Zabel – Przewodniczący KS,
  • Prof. dr hab. Wiesław Jędrzejczak – Zastępca Przewodniczącego KS,
  • Prof. dr hab. inż. Aleksander M. Nawrat
  • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Mackiewicz,
  • Janusz Obukowicz,
  • Dr  Andrzej Ostrowicz,
  • Prof. dr hab. n. med. Henryk Zieliński.

Komitet Sterujący składa się z siedmiu członków, przy czym trzech z nich wskazanych jest przez przedsiębiorstwa z obszaru medycyny innowacyjnej zrzeszone w Polskiej Platformie Technologicznej Innowacyjnej Medycyny, trzech przez Dyrektora Centrum, a jeden przez Radę Centrum.

Do zadań i uprawnień Komitetu Sterującego należy m. in.: rekomendowanie zakresu tematycznego konkursów na wykonanie projektów w ramach Programu, opiniowanie projektów regulaminów konkursów w ramach Programu, wsparcie Dyrektora Centrum w podejmowaniu decyzji strategicznych związanych z realizacją Programu; monitorowanie realizacji Programu i udział w jego ewaluacji.