Zespół Roboczy ds. Elektromobility – „pre-feasibility study”

Uprzejmie informujemy, że Zespół Roboczy ds. Elektromobility opracował  dokument „pre feasibility study” nt. aktualnej polskiej oferty z zakresu pojazdów elektrycznych.
Ww. opracowanie wstępnie określa na ile realne jest przyciągnięcie do Polski poważnego inwestora rozwijającego technologie dla samochodu elektrycznego oraz co powinno być treścią oferty kierowanej do potencjalnego inwestora. Dokument został przekazany do Kancelarii Prezydenta.
Zespół Roboczy ds. „Elektromobility’ zgłosił gotowość do kontynuowania prac, mających na celu opracowanie głównych kierunków wsparcia prac badawczo-rozwojowych w Polsce dla tworzącej się branży pojazdów elektrycznych.

Electromobility+ ( EN+)

Termin rozpoczęcia projektu, oraz czas trwania w miesiącach

14/12/2010, 60 miesięcy

Zespół Roboczy ds. Elektromobility – „pre-feasibility study”

W Kancelarii Prezydenta RP 4 lipca br. odbyło się spotkanie poświęcone dyskusji nt. możliwości zainteresowania inwestorów zagranicznych polską ofertą z zakresu e-mobility.
W wyniku spotkania Dyrektor Centrum powołał Zespół Roboczy ds. Elektromobility, którego celem jest opracowanie dokumentu „pre feasibility study” nt. aktualnej polskiej oferty z zakresu pojazdów elektrycznych.

Ww. dokument ma wstępnie określić:

  • na ile realne jest przyciągnięcie do Polski poważnego inwestora rozwijającego  technologie dla samochodu elektrycznego,
  • co powinno być treścią oferty kierowanej do potencjalnego inwestora,
  • które firmy polskie oraz jednostki naukowe powinny uczestniczyć w sformułowaniu polskiej oferty z zakresu e-mobility,
  • jakie działania może i ewentualnie powinno podjąć NCBiR, aby zwiększyć kompetencje polskiego sektora B+R w zakresie technologii związanych z pojazdami elektrycznymi.Lp. Imię i nazwisko Członka Zespołu Roboczego Instytucja
1.  p. Janusz Lubowicz Ekspert niezależny
2. p. Mirosław Filip TGE S.A.
3. p. Jacek Duniec ENION
4. p. Zdzisław Rawicki Instytut Transportu Samochodowego
5. p. Stefan Wójtowicz – Przewodniczący Zespołu Instytut Elektrotechniki
6. p. Adam Iwan PGE
7. p. Wojciech Lubczyński PSE Operator S.A.
8. p. Stanisław Gawron KOMEL
9. p. Jakub Bernatt KOMEL
10. p. Wojciech Moćko Instytut Transportu Samochodowego
11. p. Wojciech Przybylski Instytut Transportu Samochodowego
12. p. Andrzej Wojciechowski Instytut Transportu Samochodowego
13. p. Rafał Soja Tauron Sprzedaż
14. p. Maciej Owczarek ENEA S.A.
15. p. Wojciech Gis Instytut Transportu SamochodowegoW skład Zespołu Roboczego wchodzą przedstawiciele firm energetycznych oraz środowiska naukowego. Prace Zespołu Roboczego mogą mieć charakter przygotowawczy dla ewentualnego nowego programu sektorowego prac B+R, dla polskiego sektora przemysłu motoryzacyjnego w segmencie pojazdów elektrycznych. Dokument „pre-feasibility study” będzie przygotowany przez Zespół Roboczy do końca września br.

Zaproszenie do składania wniosków

BRAK NABORU

Zakres przedmiotowy

Głównym celem EN+ jest przeprowadzenie konkursu na międzynarodowe, trzyletnie projekty badawcze z zakresu pojazdów elektrycznych. EN+ kontynuuje działania projektu ERA-NET TRANSPORT II  i został stworzony w celu pogłębienia współpracy europejskich agencji finansujących badania naukowe w dziedzinie transportu.

Uczestnicy konsorcjum EN+


1 TUV Rheinland Consulting GmbH (TUV) - Koordynator Germany
2 Ministry of Ecology, Energy, Sustainable Development and the Sea in charge of Green Technologies and Climate Change Negotiation (MEEDDM) France
3 Ministry of Transport, Public Works and Water Management
(MinVenW)
The Netherlands
4 Austrian Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology (BMVIT) Austria
5 Finnish Transport Agency (FTA) Finland
6 Finnish Funding Agency for Technology and Innovation (TEKES) Finland
7 Research Council of Norway (RCN) Norway
8 Swedish Agency for Innovation Systems (VINNOVA) Sweden
9 Swedish Transport Administration (TRV) Sweden
10 Swedish Energy Agency (STEM) Sweden
11 The Danish Ministry of Transport (DKMT) Denmark
12 National Centre for Research and Development (NCBiR) Poland
13 Federal Ministry of Economics and Technology (BMWi) Germany
14 Federal Ministry of Transport, Building and Urban Affairs (BMVBS) Germany
15 Austrian Research Promotion Agency (FFG) Austria
16 Government Agency for Innovation by Science and Technology, Region of Flanders (IWT) Belgium
17 Regione Piemonte – Piedmont Region Directorate of Industry and Productive Activities (RP) Italy
18 Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, Region of Andalusia (AGENCIA IDEA) Spain
19 The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK) Turkey
20 Norwegian Public Road Administration (Transnova) Norway
21 French National Research Agency (ANR) France
22 French Environment and Energy Management Agency (ADEME) France
 

Kontakt

Koordynator projektu EN+ w NCBR:

Jakub Murawski

tel: +48 22 39 07 171