OLAE+ (Organic and Large Area Electronics)

Termin rozpoczęcia projektu, jego zakończenia oraz czas trwania w miesiącach

01/10/2011 - 30/09/2016, 60 miesięcy

Zaproszenie do składania wniosków

BRAK NABORU

Zakres przedmiotowy

Głównym celem działania ERA-NET Plus OLAE+ jest organizacja międzynarodowego konkursu na projekty w ramach tematu „organic and large area electronics”.

Składane wnioski mają rozwijać i stymulować relacje technologiczne i biznesowe w europejskiej społeczności działającej w obszarze elektroniki organicznej na dużych powierzchniach (OLAE), budować łańcuch dostaw i usuwać bariery dla uprzemysłowienia.

Uczestnicy konsorcjum

   VDI TZ: VDI Technologiezentrum GmbH, Niemcy
    BMBF: Federal Ministry of Education and Research, Niemcy
    FFG: Austrian Research Promotion Agency, Austria
    BMVIT: Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology, Austria
    ISERD: Israel-Europe R&D Directorate for the EU Framework Program, Izrael
    TSB: Technology Strategy Board, Wielka Brytania
    IWT: Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie, Flandria
    VINNOVA: Swedish Governmental Agency for Innovation Systems, Szwecja
    ACC1Ó: Agency for the Support of Businesses in Catalonia, Katalonia

Działania w ramach pakietów zadań (WP)


    WP1 – Przygotowanie i ogłoszenie wspólnego konkursu
    WP2 – Procedura oceny i wyboru wniosków projektowych
    WP3 – Monitoring i raportowanie realizacji projektów międzynarodowych
    WP4 – Zarządzanie konsorcjum EN+ OLAE+

Strona internetowa projektu

www.olaeplus.eu

Kontakt


Koordynator projektu w NCBR:

Wojciech Piotrowicz

Sekcja zarządzania programami badań stosowanych

e-mail: wojciech.piotrowicz-at-ncbr.gov.pl

 

Raport okresowy OLAE+

Raport końcowy OLAE+