Uczestnicy konsorcjum

 • DLR: Projektträger DESY, Niemcy
 • ANR: Agence National de la Recherché, Francja
 • EPSRC: The engineering and Physical Sciences Research Council, Wielka Brytania
 • MIUR: Ministero dell’Instruzione dell’Universita e della Ricerca, Włochy
 • MCEI: Ministero de Ciencia e Innovacion, Hiszpania
 • IRCSET: Irish Research Council for Science, Engineering and Technology, Irlandia
 • FWF: Fonds zur Forderung der Wissenschaftlichen Forschung, Austria
 • NCBiR: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska
 • SNSF: Schweizerischer Nationalfonds zur Forderung der Wissenschaftlichen Forschung, Szwajcaria

Termin rozpoczęcia projektu, jego zakończenia oraz czas trwania w miesiącach

01/12/2009 – 30/11/2011, 24 miesięcy

CHIST-ERA (Coordinating Communities, Plans and Actions in FET Proactive Initiatives)

Zakres przedmiotowy

CHIST-ERA jest konsorcjum dziewięciu agencji finansujących badania oraz wspierających i wprowadzających w życie długoterminowe programy narodowe z zakresu technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych ICST (Information and communication science and technologies). Sieć skupia się na długoterminowych badaniach, które wpływają na przekształcenie obecnego stanu techniki.

Otwarcie drugiego konkursu w ramach ERA-NET CHIST-ERA

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że 20 października 2011 roku otwarto drugi konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w ramach projektu ERA-NET CHIST-ERA.

Konkurs obejmuje dwa tematy:

 1. From Data to Knowledge
 2. Green ICT,  towards Zero Power ICT

Na finansowanie polskich jednostek w projektach wyłonionych w ramach obu powyższych tematów NCBiR dysponuje łącznym budżetem w wysokości 1 000 000 euro.

Termin elektronicznego składania wniosków w języku angielskim upływa 17stycznia 2012 r.

Polskie jednostki uczestniczące w projektach, które po ocenie międzynarodowej znajdą się wśród projektów rekomendowanych do finansowania,  będą zobowiązane złożyć do Centrum wniosek o dofinansowanie w języku polskim, w terminie do 25 maja 2012 r.

Termin ogłoszenia listy wniosków rekomendowanych do finansowania to 27 kwietnia 2012r.
Realizacja wyłonionych projektów rozpocznie się we wrześniu 2012 roku.

Bliższe informacje na temat procedury aplikacyjne oraz szczegóły konkursu zawarto na stronie internetowej konsorcjum projektu pod adresem:  www.chistera.eu/call-2011-announcement


Informacji dotyczących konkursu w NCBiR udziela:

Maria Bojanowska
Zespół ds. projektów badawczych INFOTECH
Email: m.bojanowska@ncbir.gov.pl
Tel.:  +48 515 061 549

Pliki do pobrania:

 1. Tekst konkursu
 2. Ulotka konkursowa
 3. Broszura konkursowa

 

Obserwatorzy

 • VolkswagenStiftung, Niemcy
 • Gemeineeutzige Hertie-Stiftung, Niemcy
 • The Research council of Norway, Norwegia
 • MES RF: Russian Ministry of Education and Science, Rosja

Działania w ramach pakietów zadań (WP)

WP1 – Koordynacja, komunikacja  i zarządzanie projektem
WP2 – Budowanie wspólnej wizji badań w zakresie ICST: ustalenie obecnego statusu narodowych, europejskich i międzynarodowych programów badań
WP3 – Definicja zakresu oraz tematyki międzynarodowych konkursów
WP4 – Utworzenie procedur i  metodyki postępowania dla międzynarodowych konkursów w ramach ERA-NET CHIST-ERA
WP5 – Implementacja procedur konkursowych
WP6 – Ocena podjętych działań oraz inicjatywy mające na celu utrwalenie stworzonej międzynarodowej sieci współpracy

Kontakt

Koordynator projektu w NCBR:
Maria Bojanowska-Sot
maria.bojanowska-at-ncbr.gov.pl
+48 515 061 549

 

Spotkanie CHIST-ERA Kick-Off Seminar

Od 2009 roku NCBR jest pełnoprawnym członkiem ERA-NET CHIST-ERA, a od 2011 także ERA-NET CHIST-ERA II. Są to dwa projekty typu ERA-NET poświęcone technologiom informacyjnym i komunikacyjnym, które do listopada 2012 roku będą się toczyły równolegle.


Spotkanie, które odbyło się w Warszawie,w  dniach 7-9 marca, zostało zorganizowane w ramach zadań realizowanych przez ww. konsorcjum ERA-NET. Pierwsza część spotkania, czyli seminarium poświęcone w całości monitoringowi projektów wyłonionych w pierwszym konkursie na międzynarodowe projekty badawcze, zgromadziło około 30 przedstawicieli  realizowanych projektów, agencji finansujących oraz panelu eksperckiego.  Prezentacjom projektów towarzyszyła burzliwa dyskusja dotycząca uzyskanych dotychczas wyników.


Część druga seminarium, przeznaczona wyłącznie dla przedstawicieli organizacji finansujących była pierwszym, oficjalnym spotkaniem roboczym w ramach nowego ERA-NET CHIST-ERA II, na którym omówiono szczegółowo plan pracy na najbliższe miesiące oraz ogólny zarys działania w trakcie całego okresu funkcjonowania projektu.