Zaproszenie do składania wniosków

BRAK NABORU

Konkurs w ramach projektu Eranet Nanoscience Plus

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza z dniem 3 stycznia 2008 roku otwarcie międzynarodowego konkursu w ramach projektu Eranet Nanoscience Plus.
Konkurs dotyczy badań naukowych nad możliwościami wykorzystania wiedzy z zakresu, między innymi: fizyki, chemii, biochemii, inżynierii materiałowej, elektroniki oraz elektroniki molekularnej, w dziedzinie procesów przebiegających w skali nano czyli w skali atomowej.

TEMAT KONKURSU: "Frontier research projects that address the issue of interfacing functional nano-objects or nano-materials" („Innowacyjne badania nad zagadnieniami wykorzystania nanoobiektów i nanomateriałów").
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako członek konsorcjum NanoSci - Era Plus dysponuje budżetem na projekty badawcze w wysokości 630.000 euro, przewidzianym na okres 3 lat.
Termin składania listów intencyjnych upłynie 27 marca 2008 r., zaś składania wniosków właściwych (tzw. full proposals) - 23 lipca 2008 r.
Bliższe informacje na temat procedury aplikacyjnej można uzyskać na stronie internetowej: www.nanoscience-europe.org, przesyłając wiadomość na adres e-mail:
eranet-nanosci-at-ncbir.gov.pl lub pod numerem telefonu: 515 061 529