FENCO-ERA (Fossil Energy Coalition – „Promocja wspólnych europejskich i krajowych inicjatyw badawczo-wdrożeniowych dla rozwoju technologii prowadzących do elektrownio zerowej emisji”) był projektem typu ERA-Net realizowanym w latach 2005-2010. Polska była jednym z partnerów FENCO-ERA.

Ponieważ w trakcie realizacji FENCO-ERA zgromadzone zostały – poza wynikami uzyskanymi w wyłonionych w procedurze konkursowej i dofinansowanych projektach – również i inne możliwe do dalszego wykorzystania wartości (raporty, bazy danych), partnerzy projektu postanowili kontynuować to przedsięwzięcie w formie współpracy pomiędzy zainteresowanymi stronami. Doprowadziło to do ustanowienia przedsięwzięcia FENCO-NET (Fossil Energy Coalition Network), następcy projektu FENCO-ERA. W FENCO-NET partnerami są: Austria, Grecja, Norwegia (obecny koordynator FENCO-NET), Polska, Rumunia, Hiszpania i Wielka Brytania, a Niemcy (koordynator FENCO-ERA) są obserwatorem. Finansowanie FENCO-NET pochodzi wyłącznie z budżetów krajowych poszczególnych partnerów.

W pierwszej połowie kwietnia br. czterej partnerzy FENCO-NET (Wielka Brytania, Grecja, Polska i Norwegia) ogłoszą konkurs dla zagadnień związanych z technologią CCS (Carbon (CO2) Capture and Storage). Łączny budżet konkursu to kwota rzędu 2 mln euro. Każdy partner FENCO-NET będzie finansował uczestników ze swojego kraju. Dofinansowaniem objęte będą wyłącznie organizacje badawcze (w rozumieniu art. 30 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008), ponadto wymagany będzie udział finansowy przedsiębiorców.

Szczegóły udziału i finansowania zostaną przedstawione w ogłoszeniu konkursowym.

Informacje na temat FENCO-ERA i FENCO-NET dostępne są pod adresem:

www.fenco-era.net