ASPERA-2 (AStroParticle ERA-net)

Termin rozpoczęcia projektu, jego zakończenia oraz czas trwania w miesiącach

01/07/2009 – 30/06/2012, 36 miesięcy

ERA-NET ASPERA-2: Zaproszenie na warsztaty “DEEP OCEAN CABLED OBSERVATORIES” w Amsterdamie - 24-25 maja 2012 roku.

NCBR jako jeden z partnerów ERA-NET ASPERA-2 zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w warsztatach dedykowanych “DEEP OCEAN CABLED OBSERVATORIES”.

Warsztaty, które odbędą się w siedzibie NIKHEF w Amsterdamie w dniach 24-25 maja skierowane są głównie do naukowców zajmujących się szeroko rozumianymi badaniami morskimi (nauki o Ziemi, biologia, oceanografia), a także astrofizyków, którzy będą mieli okazje wspólnie przedyskutować aktualne i przyszłe możliwości wykorzystania podwodnych obserwatoriów w swoich badaniach.

ERA-NET APERA nie pokrywa kosztów udziału w warsztatach.

Więcej informacji można znaleźć na stronie ERA-NET ASPERA-2 pod adresem: indico.cern.ch/conferenceDisplay.py

Organizacje stowarzyszone

 • ARRS: Slovenian Research Agency, Słowenia

 

Działania

WP1 – Koordynacja i zarządzanie projektem
WP2 – Rozszerzanie sieci oraz uaktualnianie statusu badań astrofizycznych w Europie
WP3 – Wiedza i transfer technologii
WP4 – Ustalenie pozycji europejskiej astrofizyki cząstek w ogólnoświatowym kontekście
WP5 – Europejskie konkursy oraz konkursy innego typu
WP6 – „Outreach activity” oraz narzędzia elektroniczne

Strona internetowa projektu

www.aspera-eu.org

Kontakt

Maria Bojanowska-Sot

Sekcja Zarządzania Programami Badań INFOTECH

Dział Zarządzania Programami

tel.: +48 515 061 549

e-mail: maria.bojanowska@ncbr.gov.pl  

Opieka nad projektami wyłonionymi w konkursach:

Katarzyna Jackowska

Sekcja Zarządzania Programami Badań INFOTECH

Dział Zarządzania Programami

tel.: +48  515 061 536

 

Zaproszenie do składania wniosków

BRAK NABORU

Zakres przedmiotowy

ASPERA-2 jest siecią narodowych agencji, które są odpowiedzialne za koordynację oraz finansowanie badań w zakresie astrofizyki cząstek. ASPERA-2 jest kontynuacją ERA-NET ASPERA. Jej główne cele to m.in: ugruntowanie wspólnych inicjatyw Europejskich jako preferowanego sposobu finansowania dużych projektów oraz programów R&D, stworzenie trwałych procedur wspólnej koordynacji i oceny działań w zakresie astrofizyki cząstek, rozszerzenie sieci współpracy na wszystkie kraje europejskie zaangażowane w badania w dziedzinie astrofizyki, zwiększenie wysiłków w celu wzmocnienia globalnej międzyregionalnej współpracy, aktualizacja Mapy Drogowej, wspieranie transferu technologii i wiedzy do MŚP, polepszenie współpracy z naukami o środowisku, kontynuacja i rozszerzanie działalności typu „outreach activity”.

Uczestnicy konsorcjum

 • PT-DESY: Projektträger DESY, Niemcy
 • BMBF: Bundesministerium für Bildung und Forschung, Niemcy
 • CEA: Commissariat   l’Energie Atomique, Francja
 • CERN: European Organisation for Nuclear Research, Organizacja Międzynarodowa
 • CNRS: Centre National de la Recherche Scientifique, Francja
 • DEMOKRITOS: National Center for Scientific Research, Grecja
 • FCT: Fundaç o para a Ci ncia e a Tecnologia, Portugalia
 • FRS-FNRS; Fonds de la Recherche Scientifique, Belgia
 • FOM: Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie, Holandia
 • FWO: Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen, Belgia
 • FZU: Fyzikalni ustav AV CR, v. v. i. (Institute of Physics), Czechy
 • IFIN-HH: Institute of Physics and Nuclear Engineering, Rumunia
 • INFN: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Włochy
 • MICINN: Ministerio de Ciencia e Innovación, Hiszpania
 • MEYS: Ministry of Education Youth and Sports, Czechy
 • NCBR: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • SNF: Swiss National Science Foundation, Szwajcaria
 • STFC: Science and Technology Facilities Council, Wielka Brytania
 • VR: Swedish Research Council (Vetenskapsradet), Szwecja
 • NZZ: The National Foundation for Science, Higher Education and Technological Development of the Republic of Croatia, Chorwacja