Air Transport Net II

Termin rozpoczęcia projektu, jego zakończenia oraz czas trwania
01.01.2010 – 31.12.2013, 48 miesięcy

Zakres przedmiotowy
AirTN II zrzesza instytucje finansujące projekty badawcze z zakresu lotnictwa i transportu lotniczego. W skład konsorcjum wchodzi 24 partnerów z 17 krajów członkowskich UE oraz Szwajcarii.
Główne cele projektu to:

 • poprawa współpracy pomiędzy europejskimi ośrodkami badawczymi prowadzącymi badania w dziedzinie lotnictwa,
 • zwiększenie konkurencyjności europejskiego przemysłu lotniczego,
 • wymiana informacji pozwalająca na unikanie powielania prowadzonych badań naukowych.

Realizacja projektu stanowi aktywny wkład w rozwój Europejskiej Przestrzeni Badawczej, zwłaszcza w odniesieniu do badań naukowych w dziedzinie lotnictwa.
AirTN II jest kontynuacją projektu AirTN I, który był realizowany w ramach 6. Programu Ramowego UE.

Uczestnicy konsorcjum

 • Programme Management Office Aeronautics Research and Technology (DLR) – Niemcy – KOORDYNATOR
 • Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology (BMVIT) – Austria
 • Austrian Research Promotion Agency (FFG) – Austria
 • Belgian Federal Science Policy Office Aeronautics (BELSPO) – Belgia
 • University of Zagreb – Chorwacja
 • Aeronautics and Space Research Centre (ONERA) - Francja
 • General Secretariat for Research and Technology (GSRT) – Grecja
 • Centre for the Development of Industrial Technology (CDTI) – Hiszpania
 • Ministry of Economic Affairs (EZ) – Holandia
 • National Aerospace Laboratory (NLR) – Holandia
 • Enterprise Ireland (EI) – Irlandia
 • Federal Ministry of Economics and Technology (BMWi) – Niemcy
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) – Polska
 • Foundation for Science and Technology (FCT) – Portugalia
 • Romanian Space Agency (ROSA) – Rumunia
 • Ministry of Transport, Post and Telecommunication of the Slovak Republic (MDPaT) – Słowacja
 • University of Zilina – Słowacja
 • Swedish Agency for Innovation Systems (VINNOVA) – Szwecja
 • Secretariat for Education and Research (SER) – Szwajcaria
 • National Innovation Office (NIH) – Węgry
 • Department for Business, Innovation & Skills (BIS) – Wielka Brytania
 • Technology Strategy Board (TSB) – Wielka Brytania
 • Ministry of University and Research (MIUR) – Włochy
 • Italian Aerospace Research Center (CIRA) – Włochy


Kontakt
Jakub Murawski
e-mail: jakub.murawski-at-ncbr.gov.pl
tel: +48 22 39 07 171

Strona projektu
www.airtn.eu