SmartGrids ERA-NET

Termin rozpoczęcia i zakończenia projektu (udział NCBR): 01.01.2012 – 01.01.2014

Czas trwania projektu w miesiącach: 48

Zakres przedmiotowy:

Celem SmartGrids ERA-NET jest koordynacja na poziomie międzynarodowym krajowych działań dotyczących B+R w obszarze inteligentnych sieci elektroenergetycznych (smart grids). W szczególności działania podejmowane przez SmartGrids ERA-NET mają na celu wymianę informacji na temat priorytetów w obszarze inteligentnych sieci elektroenergetycznych, opracowanie bazy projektów dotyczących smart grids, identyfikację istotnych kwestii i tematów dla współpracy międzynarodowej, a także organizację wspólnych konkursów.


Kierunki działań SmartGrids ERA-NET są zgodne z celami wyznaczonymi przez European Electricity Grid Initiative (EEGI) i SmartGrids European Technology Platform (ETP) w oparciu o European Strategic Energy Technology Plan (SET-plan).

Uczestnicy konsorcjum:

Koordynator:
MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE, Agency NL, Holandia

Konsorcjum:

 1. MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE, Agency NL, Holandia – koordynator konsorcjum projektowego
 2. FEDERAL DEPARTMENT FOR ENVIRONMENT TRANSPORTS ENERGY AND COMMUNICATION, Szwajcaria
 3. BUNDESMINISTERIUM FUER VERKEHR, INNOVATION UND TECHNOLOGIE, Austria
 4. NORDIC ENERGY RESEARCH, państwa nordyckie
 5. ENERGINET.DK, Dania
 6. AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE, Francja
 7. CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, Francja
 8. MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETIVIDAD, Hiszpania
 9. NORGES FORSKNINGSRAD, Norwegia
 10. KENTRO ANANEOSIMON PIGON KE EXIKONOMISIS ENERGEIAS (CENTRE FOR RENEWABLE ENERGY SOURCES AND SAVING), Grecja
 11. GENIKI GRAMMATIA EREVNAS KAI TECHNOLOGIAS, YPOURGIO PAIDIAS, DIA VIOU MATHISIS & THRISKEVMATON (GSRT), Grecja
 12. VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK N.V., Belgia
 13. MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA, Chorwacja
 14. MINISTERSTVO ZA OBRAZOVANIE I NAUKA, Słowenia
 15. BACHER ENERGIE AG, Szwajcaria
 16. SIHTASUTUS EESTI TEADUSFOND, Estonia
 17. LATVIJAS ZINATNU AKADEMIJA, Łotwa
 18. FACHHOCHSCHULE TECHNIKUM WIEN, Austria
 19. MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION, Hiszpania
 20. NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU, Polska
 21. TÜBITAK, Turcja


Działania:

WP 1 – Koordynacja i komunikacja
WP 2 – Wymiana informacji
WP 3 – Działania strategiczne
WP 4 – Implementacja wspólnych działań
WP 4A – Implementacja wspólnych działań ukierunkowanych na ERA-NET+
WP 5 – Działania międzynarodowe

Strona internetowa:

www.eranet-smartgrids.eu