Zwiększenie eko-innowacji poprzez współprace w zakresie badań i upowszechniania

Termin rozpoczęcia projektu, jego zakończenia oraz czas trwania w miesiącach


01/10/2010 – 30/09/2014, 48 miesięcy


Zakres przedmiotowy


Celem ERA-NET Eco-Innovera jest wspieranie badań i upowszechnianie wiedzy w obszarze eko-innowacji , m.in. rozwoju „zielonych” technologii, procesów, produktów i usług. Ponieważ  zwiększenie poziomu eko-innowacji wpływa na wzrost konkurencyjności Europy w świecie. W szczególności zaś niezbędne jest zwiększenie udziału eko-innowacji w przemyśle - na poziomie MŚP,  w gospodarce oraz społeczeństwie. Eco-Innovera, zrzesza partnerów z 25 europejskich instytucji finansujących badania i rozwój. Jest dedykowana szerokiemu zakresowi eko-innowacji: od badań po upowszechnianie.


ERA-Net Eco-Innovera zapewnia dostęp do informacji na temat eko-innowacji oraz buduje sieć zrzeszającą przedstawicieli działających w szeroko pojętej dziedzinie  eko-innowacji. Celem Eco-Innovera jest także wspieranie  polityki środowiskowej wraz z opracowaniem rekomendacji na temat zwiększania udziału eko-innowacji w przemyśle, gospodarce i społeczeństwie.


Uczestnicy konsorcjum


1.Forschungszentrum Juelich GMBH Jülich, Niemcy
2. Bundesministerium fuer Bildung und Forschung BMBF, nNemcy
3. Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie ADEME, Francja
4. Agence Nationale de la Recherche ANR, Francja
5. Bundesamt fuer Umwelt BAFU, Szwajcaria
6. Deutsches Zentrum fuer Luft - und Raumfahrt, Niemcy
7. Environmental Protection Agency of Ireland EPA, Irlandia
8. Finpiemonte s.p.a Finpiemonte, Włochy
9. Fonds National de la Recherche FNR, Luksemburg
10. Forskningsrådet för Miljö, Areella Näringar och
samhällsbyggande FORMAS, Szwecja
11. Sociedad Publica Gestion Ambiental ihobe s.a. IHOBE, Hiszpania
12. Agentschap voor Innovatie Door Wetenschap en
Technologie IWT, Belgia
13. Kommunalkredit Public Consulting gmbh Kommunalkredit, Austria
14. Matimop, israeli industry center for research &
development Matimop-iserd, Izrael
15. Ministerio de Ciencia e Innovacion MICINN, Hiszpania
16. Ministry of Education, Youth and Science MON, Bulgaria
17. Danish Ministry of the Environment, Dania
18. Ministrstvo za Visoko Solstvo, Znanost in Tehnologijo MVZT, Słowenia
19. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBiR, Polska
20. Regione Piemonte. Regione Piemonte, Włochy
21. Ministerie van Economische Zaken, Holandia
22. Teknologian ja innovaatioiden kehittaemiskeskus TEKES, Finlandia
23. The Technology Strategy Board TSB, Wielka Brytania
24. Turkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastirma Kurumu TUBITAK, Turcja
25. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer VROM, Holandia
 
Działania


WP1 – Rozwój strategii i budowanie sieci.


NCBR jest współkoordynatorem zadania 1.3: „Współpraca z powiązanymi ERA-Netami i Platformami Technologicznymi”.

WP2 – Wiedza i umiejętności w zakresie eko-innowacjach: praktyki i instrumenty
WP3 – Przygotowanie wspólnych konkursów oraz finansowanie badań międzynarodowych
WP4 – Upowszechnianie
WP5 – Koordynacja i zarządzanie projektem
 
Strona internetowa projektu


www.eco-innovera.eu