Raport z wdrożenia

Raport z wykorzystania

Raport po fazie A

 

A. Ścieżka IN-TECH:

B. Ścieżka HI-TECH:

 

 

 

 

Opis Programu INNOTECH

Suplement do opisu Programu INNOTECH