Pilotażowe przedsięwzięcie BRIdge Mentor jest pierwszym w Polsce instrumentem oferującym kompleksowe wspieranie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych w Projektach realizowanych w ramach I i II Osi Priorytetowej POIG.

Wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych będzie odbywało się na podstawie współpracy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z firmami świadczącymi usługi doradztwa biznesowego w zakresie nauk inżynieryjnych i technicznych oraz nauk medycznych i przyrodniczych.

Przedsięwzięcie BRIdge Mentor realizowane jest przez wybitnych przedstawicieli świata nauki i biznesu, a do jego celów należy dokonanie przeglądu technologicznego i rynkowego projektów oraz ocena ich potencjału komercjalizacyjnego, a także przygotowanie ofert handlowych, wspieranie w negocjacjach, mających na celu komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych dla wybranych projektów.

W ramach BRIdge Mentor, Centrum zaprosiło do wspólnej realizacji przedsięwzięcia firmy doradcze posiadające doświadczenie w prowadzeniu projektów doradczych w zakresie komercjalizacji B+R, wspólnie z którymi planowane jest zapewnienie wsparcia doradczego dla projektów B+R finansowanych przez NCBR.

Aby zapoznać się z dokumentami pomocnymi w zrozumieniu istoty przedsięwzięcia, kliknij tutaj