Przedsięwzięcie pilotażowe

NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Publiczno-prywatne wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 listopada 2012 r. uruchomiony został nabór ofert na wspólną realizację przedsięwzięcia BRIdge VC (Publiczno-prywatne wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych). Nabór wniosków do przedmiotowego przedsięwzięcia potrwa do 31 stycznia 2013 r.

Całkowity budżet NCBR na finansowanie przedsięwzięcia wynosi 240 000 000 zł.

Przedsięwzięcie BRIdge VC składa się z dwóch komponentów, komponentu inwestycyjnego i doradczego:

  1. w ramach komponentu inwestycyjnego przedsięwzięcia, Centrum zaprasza do wspólnej realizacji przedsięwzięcia fundusze typu venture capital, wspólnie z którymi planowane jest stworzenie nie więcej niż dwóch publiczno-prywatnych instrumentów (nie funduszy VC) finansowania rozwoju i komercjalizacji projektów w obszarze wysokich technologii, na zasadach analogicznych do zasad funkcjonowania funduszu Venture Capital.
  2. w ramach komponentu doradczego przedsięwzięcia, Centrum zaprasza do wspólnej realizacji przedsięwzięcia firmy doradcze posiadające doświadczenie w prowadzeniu projektów doradczych w zakresie komercjalizacji B+R, wspólnie z którymi planowane jest zapewnienie wsparcia doradczego dla projektów B+R finansowanych przez NCBR.

Poniżej omówione i załączone zostały dokumenty pomocne w zrozumieniu istoty przedsięwzięcia, oraz przygotowaniu oferty na jego wspólną realizację.

Założenia Bridge VC. Dokument omawia cele przedsięwzięcia, istotę współpracy jaka ma być realizowana w ramach BRIdge VC, oraz definiuje kategorie podmiotów z którymi Centrum wspólnie chce realizować przedsięwzięcie.

W celu pobrania dokumentu, kliknij tutaj

Założenia komponentu inwestycyjnego BRIdge VC. Dokument dookreśla założenia dot. realizacji komponentu inwestycyjnego, omówione w dokumencie „Założenia BRIdge VC”. Omawiany dokument formułuje zarys istotnych postanowień przyszłej umowy na wspólną realizację komponentu inwestycyjnego BRIdge VC i będzie stanowił ramy dla negocjacji prowadzonych z funduszami venture capital.

W celu pobrania dokumentu, kliknij tutaj

Założenia komponentu doradczego BRIdge VC. Dokument dookreśla, założenia dot. realizacji komponentu doradczego, omówione w dokumencie „Założenia BRIdge VC”. Omawiany dokument formułuje zarys istotnych postanowień przyszłej umowy na wspólną realizację komponentu doradczego BRIdge VC i będzie stanowił ramy dla negocjacji prowadzonych z firmami doradczymi.

W celu pobrania dokumentu, kliknij tutaj

Regulamin selekcji partnerów do wspólnej realizacji BRIdge VC.Regulamin określa zasady na jakich prowadzony będzie wybór partnerów (fundusze VC i firmy doradcze) z którymi Centrum wspólnie zrealizuje przedsięwzięcie

W celu pobrania dokumentu, kliknij tutaj

Regulamin zespołu. Projekt regulaminu pracy zespołu ekspertów ds. selekcji partnerów BRIdge VC, określa zasady na jakich pracował będzie ww. Zespół.

W celu pobrania dokumentu, kliknij tutaj

Wzór oferty inwestycyjnej. Wzór oferty inwestycyjnej który obowiązuje fundusze venture capital składające oferty na wspólną realizację komponentu inwestycyjnego BRIdge VC.

W celu pobrania dokumentu, kliknij tutaj

Wzór oferty doradczej. Wzór oferty doradczej który obowiązuje firmy doradcze składające oferty na wspólną realizację komponentu doradczego BRIdge VC.

W celu pobrania dokumentu, kliknij tutaj

Preferowany profil branżowy. Lista branż z których partnerzy będą brani pod uwagę w procesie selekcji

W celu pobrania dokumentu, kliknij tutaj

Wszelkie pytania dotyczące przedsięwzięcia BRIdge VC należy kierować na adres e-mail: bridge_vc-at-ncbr.gov.pl


Uprzejmie informujemy, iż w dniu 12 grudnia 2012 r., planujemy organizację warsztatów dla potencjalnych partnerów BRIdge VC (fundusze venture capital oraz firmy doradcze).

Celem warsztatów, będzie udzielenie odpowiedzi na pytania jakie Państwo mogą mieć w związku z procesem selekcji partnerów do wspólnej realizacji przedsięwzięcia, oraz w związku z założeniami przedsięwzięcia.

Zgłoszenia na udział w warsztatach prosimy przesyłać do piątku, 7 grudnia 2012 r. na adres e-mail: bridge_vc-at-ncbr.gov.pl. Zgłoszenia proszę przesyłać w formularzu, który można pobrać tutaj . Zgłoszenia w innej formie nie będą przyjmowane.

Warsztaty odbędą się w Warszawie, dokładna lokalizacja warsztatów oraz ich agenda zostanie przesłana uczestnikom warsztatów w terminie późniejszym.

Udział w warsztatach może wziąć ograniczona liczba uczestników, w związku z powyższym, uprzejmie informujemy, że o udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń.