Komitet Sterujący Programem BIOSTRATEG

Przewodniczący Komitetu:

dr Jan Rączka – Alternator Sp. z o.o.

Członkowie Komitetu:

  1. prof. dr hab. Grażyna Ewa Ptak –  Uniwersytet Jagielloński
  2. dr Adrianna Pawlik – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Dział Koordynatorów
  3. p. Edyta Wieczorkiewicz-Dudek - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Strategii, Analiz i Rozwoju
  4. prof. dr Stanisław Karpiński – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Narodowa Rada Rozwoju
  5. prof. dr hab. Artur Świergiel - Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
  6. p. Piotr Czarnocki  - Ministerstwo Środowiska, Departament Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej
  7. p. Piotr Zabadała – Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Departament Innowacji
  8. p. Łukasz Małecki – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju


Informacja o Programie BIOSTRATEG pod adresem:
e-mail: biostrateg-at-ncbr.gov.pl