Materiały ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu na projekty w ramach programu strategicznego „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” – STRATEGMED, które odbyło się 8 lutego 2013 roku.

 

Materiały ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu na projekty w ramach programu strategicznego „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” – STRATEGMED, które odbyło się 6 lutego 2013 roku.