Rejestracja wstępna w systemie obsługi ekspertów InfoExpert

Aby rozpocząć współpracę z NCBR, należy zarejestrować się w systemie InfoExpercie, stanowiącym część systemu LSI.

  • Formularz rejestracji wstępnej jest dostępny na stronie.
  • Należy wypełnić krótki formularz. Proszę pamiętać, że podany adres e-mail będzie loginem do systemu, zdefiniowane hasło posłuży do logowania.
  • Należy wskazać obszar, w którym posiada się kompetencje – może to być „Nauka” lub „Gospodarka”, lub „Nauka i gospodarka”, oraz specjalność wg klasyfikacji OECD i/lub klasyfikacji NACE Rev. 2).
  • Podane słowa kluczowe powinny przechodzić od ogólnych do bardziej precyzyjnie opisujących specjalność, np.: „chemia leków, leki o działaniu na ośrodkowy układ nerwowy, przeciwdrgawkowe, grupa N-pirydyloimidów kwasów arylobursztynowych”.
  • Należy potwierdzić zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
  • Formularz zatwierdzamy, klikając REJESTRUJ na dole strony.
  • Prosimy pamiętać: jeśli wypełnianie formularza zostanie przerwane, żeby wrócić do niego później, lub odświeżona zostanie strona, wpisane dane zostaną utracone.
  • Rejestracja wstępna zakończy się automatycznym wysłaniem z wiadomości na podany w formularzu adres e-mail. Wiadomość pojawi się w skrzynce e-mail nie później niż po kilkudziesięciu minutach od momentu ukończenia rejestracji wstępnej. Będzie zawierać link do aktywacji konta. Kliknięcie w link otwiera stronę logowania Panelu eksperta LSI (InfoExperta).
  • Jeśli pojawi się problem z rejestracją wstępną, prosimy o kontakt: pomoc_techniczna-at-ncbr.gov.pl