Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL - Otwarcie naboru wniosków w II konkursie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 17 marca ogłoszono nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu: micro/nanoelectronics, smart integrated systems and embedded/cyber-physical systems.

Szczegółowe informacje o konkursie:


Nazwa konkursu:

ECSEL -2015-1 oraz ECSEL- 2015-2


Temat konkursu:

ECSEL-2015-1 Research and Innovation Actions (RIA)
ECSEL-2015-2 Innovation Actions (IA)


Zakres konkursu:

ECSEL Multi-Annual Strategic Plan (MASP), dokument ECSEL-GB-2014.22
www.ecsel.eu/web/downloads/Documents_GB/ecsel-gb-2014-22_masp_2015.pdf


Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 • Austria,
 • Belgia,
 • Bułgaria,
 • Czechy,
 • Finlandia,
 • Hiszpania,
 • Holandia,
 • Irlandia,
 • Izrael,
 • Łotwa,
 • Niemcy,
 • Norwegia,
 • Polska,
 • Słowacja,
 • Szwecja,
 • Węgry,
 • Wielka Brytania
 • Włochy.

Lista krajów może zostać rozszerzona.


Data otwarcia naboru wniosków:

17 marca 2015


Data zamknięcia naboru wniosków:

12 maja 2015 roku, 17:00 CEST (I etap - wnioski wstępne)
8 września 2015 roku 17:00 CEST (II etap - wnioski pełne)


Nabór wniosków:

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez Research & Innovation Participant Portal:
ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ecsel-2015-1-ria-two-stage.html
ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ecsel-2015-2-ia-two-stage.html

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:

I kwartał 2016 r.

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.


Budżet NCBR:

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 500 000 euro.


Kurs euro:

4,1392
Zgodnie z kursem ustalonym przez Centralny Bank Europejski w dniu otwarcia konkursu  podanym w ogłoszeniu konkursowym.
Tabele kursowe można uzyskać na stronie: www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html

Status prawny konkursu:

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).


Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na stronie konkursu pod adresem: www.ecsel.eu/web/calls/CALLS_2015.php


Informacji w sprawie konkursu udzielają:


Kontakt w NCBR:

Michał Chomczyk
Sekcja Zarządzania Programami Badań INFOTECH
Dział Zarządzania Programami
tel.: +48 22 39 07 459
e-mail: michal.chomczyk-at-ncbr.gov.pl

Kontakt w ECSEL JU:

e-mail: setupecsel-at-ecsel.europa.eu


Link do dokumentów konkursowych:

www.ecsel.eu/web/calls/CALLS_2015.php


Strona internetowa programu:

www.ecsel-ju.eu

Materiały do pobrania: