Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL - Otwarcie naboru wniosków w konkursie 2016

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 15 marca ogłoszono nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu: micro/nanoelectronics, smart integrated systems and embedded/cyber-physical systems.

Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa konkursu:

ECSEL 2016-1 i ECSEL 2016-2

Temat konkursu:

H2020-ECSEL-2016-1-RIA-two-stage - Research and Innovation Actions (RIA)

H2020-ECSEL-2016-2-IA-two-stage - Innovation Actions (IA)

Zakres konkursu:

(Multi-BI-)ANNUAL WORK PLAN and BUDGET 2016

Data otwarcia naboru wniosków:

15 marca 2016

Data zamknięcia naboru wniosków:

24 maja 2016 roku, 17:00 CEST (I etap - wnioski wstępne)

20 września 2016 roku 17:00 CEST (II etap - wnioski pełne)

Nabór wniosków: 

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez Research & Innovation Participant Portal:

Budżet NCBR:

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 500 000 euro.

Status prawny konkursu:

  • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 oraz z 2015 poz. 249);
  • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2014 poz. 1788 oraz z 2015 r. poz. 249);
  • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
  • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).

Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na stronie konkursu pod adresem: www.ecsel-ju.eu/web/calls/CALLS_2016.php

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:

Michał Chomczyk

Sekcja Zarządzania Programami Badań INFOTECH

Dział Zarządzania Programami

tel.: +48 22 39 07 459

Kontakt w ECSEL JU:

Link do dokumentów konkursowych:

Strona internetowa programu:

Materiały do pobrania: