Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL - Otwarcie naboru wniosków w I konkursie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 9 lipca ogłoszono nabór wniosków w ramach pierwszego międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu: micro/nanoelectronics, smart integrated systems and embedded/cyber-physical systems.

Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa konkursu ECSEL -2014-1 oraz ECSEL- 2014-2
Temat konkursu ECSEL-2014-1 Research and Innovation Actions (RIA )
ECSEL-2014-2 Innovation Actions (IA )
Zakres konkursu ECSEL Multi-Annual Strategic Plan (MASP), dokument ECSEL-GB-2014.06
Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Finlandia, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Izrael, Włochy, Łotwa, Holandia, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania
Lista krajów może zostać rozszerzona.
Data otwarcia naboru wniosków 9 lipca 2014
Data zamknięcia naboru wniosków 17 września 2014 roku, 17:00 CEST
Nabór wniosków Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez Research & Innovation Participant Portal
ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/8050-ecsel-01-2014.html
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych grudzień 2014/ styczeń 2015

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
Budżet NCBR Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 500 000 euro.
Kurs euro 4,1284

Zgodnie z kursem ustalonym przez Centralny Bank Europejski w dniu otwarcia konkursu  podanym w ogłoszeniu konkursowym.
Tabele kursowe można uzyskać na stronie: www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html
Status prawny konkursu  
  • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
  • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
  • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
  • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).
 

Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: www.ecsel-ju.eu/Call2014.html

Informacji w sprawie konkursu udzielają:
Kontakt w NCBR:

Maria Bojanowska-Sot
Sekcja Zarządzania Programami Badań INFOTECH
Dział Zarządzania Programami
tel. +48 (22) 39 07 158
kom. +48 515 061 549
e-mail: maria.bojanowska-at-ncbr.gov.pl

Michał Chomczyk
Sekcja Zarządzania Programami Badań INFOTECH
Dział Zarządzania Programami
tel.: +48 22 39 07 459
fax: +48 22 201 34 08
e-mail: michal.chomczyk-at-ncbr.gov.pl

Kontakt w sprawach finansowych:
Anna Grabczak
Sekcja Finansowania Projektów B+R
Dział Finansowy
tel.: +48 22 39 07 213
e-mail: anna.grabczak-at-ncbr.gov.pl
Kontakt w ECSEL JU: E-mail: setupecsel-at-ecsel.europa.eu
Link do dokumentów konkursowych:  www.ecsel-ju.eu/Call2014.html
Strona internetowa programu: www.ecsel-ju.eu

Materiały do pobrania: