Zmiany w realizacji projektu

 • wniosek o zmiany: plik
 • wzór aneksu wersja dla konsorcjum: plik
 • wzór aneksu wersja dla pojedynczego wykonawcy: plik
 • wzór harmonogramu wykonania projektu: plik
 • wzór zestawienia aparatury: plik
 • wzór kosztorysu: plik
 • wzór harmonogramu płatności: plik

Raporty okresowe i końcowe

 • wzór raportu okresowego: plik
 • wzór raportu końcowego: plik
 • wzór protokołu odbioru etapu i końca projektu: plik
 • wzór specyfikacji dokumentów potwierdzających poniesione koszty plik

Wniosek o płatność

 • wzór wniosku o płatność: plik