Rejestracja pełna

  • Należy kliknąć na link zamieszczony w wiadomości e-mail potwierdzającej rejestrację wstępną i zalogować się do Panelu eksperta LSI (InfoExperta).
  • Prosimy o uzupełnienie formularza rejestracji; informacje wymagane są oznaczone czerwoną gwiazdką.
  • Im więcej informacji znajdzie się w profilu eksperta, dotyczących np. publikacji, projektów czy patentów, tym łatwiej będzie dopasować odpowiednie zadania do kompetencji, wiedzy i doświadczenia eksperta.
  • Przy uzupełnianiu profilu sugerujemy najpierw uzupełnić wszystkie dane wymagane przez system (oznaczone gwiazdką) i dane zapisać. Jeśli jakieś pole wymagane nie zostanie uzupełnione, system podświetli je na czerwono, wskazując, które dane trzeba uzupełnić. W następnej kolejności uzupełnić dane niewymagane, ale bardzo ważne dla doboru eksperta, np. publikacje. Jeśli pojawi się konieczność odświeżenia strony lub przerwy we wpisywaniu danych, wpisane dane należy zapisać, a następnie odświeżyć stronę, wydłużając sesję logowania lub wylogować się z systemu.