DZIAŁANIE 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”

Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”

DZIAŁANIE 1.3 „Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych”

DZIAŁANIE 4.1. "Badania naukowe i prace rozwojowe"