Program Inteligentny Rozwój realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Materiały informacyjne – dot. konkursu 1/1.1.1/2020 - Szybka Ścieżka - 24.02.2020

Kryteria oceny oraz system oceny
Kwalifikowalność kosztów
Regulamin, wniosek o dofinansowanie
Zasada konkurencyjności

Materiały informacyjne – dot. konkursu 2/1.1.1/2019 Szybka Ścieżka oraz 3/1.1.1/2019 - Szybka Ścieżka Dostępność Plus

Zasady konkursu
Zasada konkurencyjności
System oceny, kryteria wyboru
Prezentacja finansowa

Materiał filmowy cz. 1

Materiał filmowy cz. 2
 Opis nagrania
 Deskrypcja
 Transkrypcja

Materiały informacyjne – dot. konkursu 1/4.1.1/2019 w ramach Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”, Wspólne Przedsięwzięcie z Woj. Dolnośląskim – Wrocław 11 marca 2019 r.

Zasady konkursu
Kryteria i zasady oceny
Kwalifikowalność kosztów
Zasada konkurencyjności

Materiały informacyjne – dot. konkursów „Szybka ścieżka” dla MŚP (konkurs 4/1.1.1/2018) oraz dużych przedsiębiorstw i konsorcjów (konkurs 5/1.1.1/2018) - 28.09.2018

Materiały informacyjne – konkurs 2/4.1.1/2018 Wspólne Przedsięwzięcie z woj. łódzkim

Zasady oceny wniosków

Zasady konkursu

Materiały informacyjne – konkurs 3/1.2/2018 INNONEUROPHARM

InnoNeuroPharm - zasady konkursu

InnoNeuroPharm - zasady oceny wniosków w konkursie

Warsztaty dla wnioskodawców i beneficjentów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (04.06.2018 r.)

 

Warsztaty dla wnioskodawców i beneficjentów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (21.05.2018 r.)

 

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów Szybkiej Ścieżki w 2018 r. (konkurs 1/1.1.1/2018 oraz 2/1.1.1/2018) 14.03.2018

 

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu 1/4.1.1/2017 „BRIK - Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej” 9.11.2017

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu 1/4.1.1/2017 „BRIK - Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej” w ramach Priorytetu IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki – 9.11.2017

 

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów Programów sektorowych PBSE, INNOSTAL i INNOSBZ 27.10.2017 r.

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów Programów sektorowych PBSE, INNOSTAL i INNOSBZ w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” PO IR 2014-2020

 

 

Seminarium informacyjne Programu Bloki 200+, 26.10.2017 r.

Poniżej prezentujemy materiały ze spotkania, które odbyło się w Warszawie, 26 październia 2017 roku. W przypadku pytań, prosimy o zadawanie ich drogą elektroniczną: krzysztof.sadowski-at-ncbr.gov.pl, maciej.martyniuk-at-ncbr.gov.pl.

 

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów „Szybka ścieżka” dla dużych przedsiębiorców i konsorcjów oraz dla MSP w ramach PO IR

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów „Szybka ścieżka” dla dużych przedsiębiorców i konsorcjów oraz dla MSP w ramach PO IR 2014-2020 12.10.2017

 

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu „Projekty aplikacyjne” PO IR 2014-2020 07.09.2017

 

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu 1/1.3.1/2017 BRIdge Alfa z dnia 31.08.2017 r.

 

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów „Szybka ścieżka” dla mśp konkurs 3/1.1.1/2017 i konkurs 4/1.1.1/2017

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów „Szybka ścieżka” dla mśp finansowanie małych projektów o krótkim okresie realizacji (konkurs 3/1.1.1/2017) oraz mśp Seal of Excellence (konkurs 4/1.1.1/2017) - 8.06.2017 r. oraz 19.06.2017 r.

Materiał filmowy ze spotkania, które odbyło się w Warszawie:

 

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w ramach "Regionalne Agendy Naukowo Badawcze" (PO IR)

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w ramach "Regionalne Agendy Naukowo Badawcze" (PO IR), 5.06.2017 r. oraz 12.06.2017 r.

Materiał filmowy ze spotkania, które odbyło się w Warszawie:

 

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu "GameINN", 25.05.2017 r. oraz 29.05.2017 r.

Materiał filmowy ze spotkania, które odbyło się w Warszawie:

 

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu „Szybka ścieżka” dla mśp (konkurs 1/1.1.1/2017) oraz dużych (konkurs 2/1.1.1/2017)

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu „Szybka ścieżka” dla mśp (konkurs 1/1.1.1/2017) oraz dużych (konkurs 2/1.1.1/2017), 06.04.2017 r. oraz 29.05.2017 r.

Materiał filmowy ze spotkania, które odbyło się w Warszawie:

 

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu „Innowacyjny Recykling” PO IR, 22.03.2017 r.

 

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu „INNOCHEM” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, 16.03.2017 r.

 

Spotkania informacyjne dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach PO IR 02.03.2017 r. oraz 09.03.2017 r.

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu „IUSER” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, 05.12.2016 r.

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu „PBSE” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, 16.11.2016 r.

 

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu 1/4.1.4/2016 Projekty aplikacyjne 17.10.2016 r.

 

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu „INNOMOTO” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”

 

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu „INNOTABOR” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”

 

Spotkanie informacyjne dotyczące Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Wspólne Przedsięwzięcie SYNChem PO IR 2014-2020 realizowane we współpracy z Synthos S.A. (6 lipca 2016 r.)

 

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

 

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr 1/1.1.2/2016 realizowanego w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” (29 czerwca 2016 r.)

 

 

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu „INNOSTAL” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu „GameINN” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”

 

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu 2/1.1.1/2016 „Szybka ścieżka” dla dużych przedsiębiorstw, 17.05.2016 r.

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu „INNOTEXTILE” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”

 

 

Spotkanie informacyjne dot. konkursu „Bridge Alfa” w ramach Działania 1.3 „Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych”, Poddziałanie 1.3.1 „Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa, 25.04.2016 r.

 

 

Szkolenie dla pierwszych beneficjentów konkursów: Szybka Ścieżka dla MŚP, Demonstrator, INNOLOT, 10.11.2015 r.

 

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu 1/4.1.4/2015 "Projekty aplikacyjne", 29.10.2015 r.

 

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu 2/1.1.1/2015 „Szybka ścieżka” dla dużych przedsiębiorstw, 21.10.2015 r.

Spotkanie informacyjne dotyczące Konkurs 1/1.1.2/2015 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”, 18.05.2015 r.