Przydatne adresy i linki

Ministerstwo Rozwoju

Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
centrala tel.: +48 22 273 70 00
www.mr.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl 
Wyszukiwarka dotacji
Ogłoszenia o naborach
Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich


Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju
Instytucja Zarządzająca PO IR

ul. Wspólna 2/4
00–926 Warszawa
tel.: +48 22 273 81 01
fax: +48 22 273 89 21
e-mail: sekretariatDIR-at-mfipr.gov.pl 


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Instytucja Pośrednicząca dla I i IV Priorytetu PO IR

ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
tel.: +48 22 39 07 401
tel.: +48 22 39 07 301
fax: +48 22 20 13 408
NCBR.gov.pl 
https://www.ncbr.gov.pl/punkt-informacyjny/ 


Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy
Dział Wdrażania Projektów Inwestycyjnych PO IR
Instytucja Wdrażająca dla Działania 4.2

al. Niepodległości 188 b
00-608 Warszawa
tel.: +48 22 570 14 00
tel. + 48 22 570 14 75
fax: +48 22 828 33 19
e-mail: poir-at-opi.org.pl 
www.opi.org.pl 


Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
Beneficjent Pozakonkursowy dla Działania 4.3 i 4.4

ul. I. Krasickiego 20/22
02-611 Warszawa
Centrala tel: +48 22 845 95 00
Kancelaria tel: +48 22 845 95 01
www.fnp.org.pl