Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, kontynuując politykę łączenia środków publicznych ze środkami i doświadczeniem inwestorów prywatnych, uruchomiło Fundusz Funduszy NCBR CVC. To pierwszy tego typu Fundusz na świecie.

Alokacja ze środków NCBR na działalność Funduszu NCBR CVC w ramach POIR wynosi 100 mln EUR (ok. 440 mln PLN) i stanowi 50% środków na kapitalizację całego przedsięwzięcia (880 mln PLN). Pozostałe środki będą pochodzić od korporacyjnych inwestorów prywatnych.

NCBR CVC jest zarządzany przez profesjonalnego Menadżera Funduszu Funduszy - konsorcjum PFR Ventures oraz BGK TFI. Funduszem zarządza zespół, który posiada unikalne doświadczenie na rynkach polskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia funduszy VC.

NCBR CVC zamierza stworzyć od 6 do 9 funduszy CVC o kapitalizacji od 60 do 100 mln zł, w różnych sektorach rynku komercjalizacji B+R. Cele inwestycyjne fundusze CVC mają osiągnąć w horyzoncie czasowym 13 lat w połączeniu z inwestorami prywatnymi, jakimi będą duże przedsiębiorstwa (korporacje), zarządzane przez niezależne podmioty zarządzające.

NCBR i inwestorzy korporacyjni będą wnosić wkład w stosunku 1:1, a maksymalny limit inwestycyjny w spółkę portfelową wyniesie do 35 mln PLN, jednak nie więcej niż 20% kapitalizacji danego funduszu CVC.

Planowany schemat wdrażania programu NCBR CVC w ramach POIR:

Fundusze CVC będą mogły inwestować poza terytorium Polski, jeżeli projekty będą wykazywać dużą wartość dodaną i będą posiadać „polski pierwiastek” – więź z Polską.

W modelu CVC spółki portfelowe, poza wsparciem finansowym typu VC, otrzymują możliwość weryfikacji swojego pomysłu w danej korporacji, a następnie możliwości szybszego wdrożenia. W przypadku korporacji międzynarodowych pełniących rolę inwestora prywatnego w Funduszu CVC, start-upy zyskują również możliwość ekspansji poza Polskę.

Etapy realizacji działań NCBR CVC:

  • II kwartał 2017 r. − rozpoczęcie preselekcji Podmiotów Zarządzających i Inwestorów Korporacyjnych (proces ciągły);
  • III kwartał 2017 r. − negocjacje z wybranymi Podmiotami Zarządzającymi i Korporacjami;
  • IV kwartał 2017 r. − pierwsze umowy z Funduszami CVC.
Program Inteligentny Rozwój realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego