LOGOWANIE DO SL2014
Link do strony: https://sl2014.gov.pl

INSTRUKCJA MULTIMEDIALNA
Wersja polskojęzyczna : https://instrukcja.sl2014.gov.pl
Wersja angielska: http://manual.sl2014.gov.pl
Zaleca się otwieranie instrukcji na jak najbardziej aktualnej wersji przeglądarki stron www.

PODRĘCZNIK BENEFICJENTA
1. Dokument horyzontalny

2. Dokumenty IZ PO WER