Uzyskanie certyfikatu ukończenia e-learningowego szkolenia antykorupcyjnego

NCBR zaleca, by osoby aplikujące wzięły udział w e-learningowym szkoleniu antykorupcyjnym i uzyskały certyfikat jego ukończenia. Szkolenie dostępne jest pod adresem: https://szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl/  Przejście wszystkich modułów szkolenia może zająć kilka godzin. Szkolenie można przerwać/kontynuować w dowolnym momencie. Informację o uzyskaniu certyfikatu należy zamieścić w części „Przebieg kariery”.