Oczekiwanie na wiadomość e-mailową z zamówieniem

NCBR nie informuje osoby aplikującej o zakwalifikowaniu się, bądź niezakwalifikowaniu się do roli eksperta NCBR od razu po złożeniu tej aplikacji. Weryfikacja wykonywana jest za każdym razem, gdy NCBR poszukuje odpowiedniego do danego wniosku/projektu eksperta. Jeśli w momencie poszukiwania eksperta osoba, która aplikowała pozytywnie przeszła weryfikację i spełnia kryteria przyjęte w danym konkursie/programie, zostaje zaproszona do oceny wniosku lub projektu.

Czas oczekiwania na zamówienie nie jest określony (może zdarzyć się, że pierwsze zamówienie zostanie złożone np. po 1.5 roku).

Składanie zamówień osobom zapisanym w Bazie jest uzależnione od realizowanych przez NCBR aktualnie zadań, zapotrzebowania (m.in. liczby składanych wniosków w konkursach, zakresu dziedzinowego konkursów), liczby kandydatów z danego obszaru w Bazie itp.

Harmonogram ogłoszonych przez NCBR konkursów jest dostępny na stronie https://ncbr.gov.pl/aktualne-nabory-wnioskow-w-programach-ncbr/ i jest systematycznie aktualizowany. Ocena wykonywana przez ekspertów w danym konkursie zaczyna się po zakończeniu naboru.

Dowiedz się wiecej na czy polega Krok 6: Nawiązanie współpracy>