Dyrektor
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

ogłasza III konkurs w ramach przedsięwzięcia pilotażowego

GO_GLOBAL.PL

Wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych
i prac rozwojowych na rynkach światowych


Dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia GO_GLOBAL.PL przeznaczone jest na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych przez innowacyjne mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze wysokiej i średnio-wysokiej technologii. Wsparcie zostanie zaoferowane na opracowanie i wstępną weryfikację strategii przejścia z rynku lokalnego na rynki światowe.


Partnerami Centrum w zakresie realizacji przedsięwzięcia są US-Polish Trade Council, Plug and Play Tech Center, Fraunhofer-Zentrum für Mittel und Osteuropa oraz Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości.


Działania podlegające dofinansowaniu:

  • wypracowanie strategii wejścia na rynki światowe;
  • przygotowanie opracowanych innowacji pod kątem wymagań rynków światowych;
  • weryfikacja opracowanej strategii, w szczególności poprzez jej ocenę dokonywaną przez instytucje typu venture capital działające na rynkach światowych.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 200 000 zł.


Dostępne w ramach III konkursu środki to ok. 5 mln zł, przy czym Centrum zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru w przypadku wykorzystania środków.


System informatyczny umożliwiający składanie wniosków aplikacyjnych będzie dostępny pod adresem internetowym sop.ncbr.gov.pl od dnia 11 grudnia 2013 r. Termin zakończenia naboru wniosków w ramach III konkursu upływa w dniu 31 marca 2014 r.


Nabór w ramach III konkursu jest ciągły i odbywać się będzie w trzech turach, których zakończenie przypada na dzień:

  • 24 stycznia 2014 r. – zakończenie I tury naboru,
  • 24 lutego 2014 r. – zakończenie II tury naboru,
  • 31 marca 2014 r. – zakończenie III tury naboru.

Wnioski będą rozpatrywane po każdej turze naboru, dzięki temu ocena konkursowa będzie krótsza.


Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej NCBR pod adresem www.ncbr.gov.pl w zakładce Programy krajowe/GO_GLOBAL.PL.