Blue Gas - Polski Gaz Łupkowy. Wsparcie rozwoju technologii związanych z wydobyciem gazu łupkowego.

Program jest częścią wspólnego przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP). Jest on ukierunkowany na wsparcie dużych zintegrowanych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, obejmujących przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali pilotażowej, prowadzących do opracowania i komercjalizacji innowacyjnych technologii w obszarze związanym z  wydobyciem gazu łupkowego.

Główny cel programu: rozwój technologii w obszarze związanym z wydobyciem gazu łupkowego w Polsce i ich wdrożenie w działalności gospodarczej operujących w Polsce przedsiębiorstw.

Cel szczegółowy programu: pobudzenie inwestowania przez przedsiębiorców biorących udział w programie w działalność badawczo-rozwojową.

Adresatami Programu są konsorcja naukowe z udziałem przedsiębiorcy, a wnioski o dofinansowanie powinny spełniać następujące wymogi:

  • przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii w obszarze związanym z wydobyciem gazu łupkowego;
  • w ramach projektu nowe technologie będą poddane walidacji/testom w skali pilotażowej w warunkach rzeczywistych;
  • liderem projektu jest przedsiębiorca (posiadający doświadczenie we wdrażaniu nowych rozwiązań na skalę przemysłową) zainteresowany wdrożeniem opracowanej w ramach projektu technologii w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczejProgram będzie realizowany  w latach 2012 – 2022 wg następującego harmonogramu na poszczególne lata:

2012-2013 - przeprowadzanie naborów i rozstrzygnięcie konkursów;
2013-2017 - finansowanie i monitorowanie realizacji projektów;  
2013 -2022 - monitoring i ewaluacja wykorzystania wyników projektów.


Koordynator programu z ramienia NCBR:

Maria Bojanowska-Sot
maria.bojanowska-at-ncbr.gov.pl
Tel. +48 515 061 549

Kontakt w ARP S.A.:


ARP S.A Oddział w Warszawie                      
Dyrektor Aneta Falecka
Tel. (+48 22) 695 36 09, Faks (+48 22) 695 37 82
e-mail: aneta.falecka-at-arp.com.pl