Wspólne Przedsięwzięcie NCBR i NFOŚiGW GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych

Cele: Zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki poprzez rozwój technologii proekologicznych; opracowanie i wdrożenie nowego instrumentu finansowego do wspierania rozwoju technologii proekologicznych; opracowanie i wdrożenie nowych, innowacyjnych technologii proekologicznych w polskiej gospodarce; pobudzenie współpracy sektora przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi.

Zakres:dofinansowanie badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych w obszarze innowacyjnych technologii proekologicznych

Zarządzanie:Wspólne zarządzanie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Budżet: 400 mln PLN – 200 mln PLN z NCBR na prace badawczo-rozwojowe i 200 mln PLN z NFOŚiGW

na wdrożenia.

Okres realizacji: od 2012 r. do zakończenia ostatniego z dofinansowanych projektów.

Beneficjenci: Konsorcja naukowo-przemysłowe oraz  przedsiębiorcy

Link do strony internetowej Programu GEKON