Aktualizacja danych w Bazie ekspertów

NCBR zachęca osoby aplikujące do zamieszczenia jak najpełniejszego opisu swojej działalności w Bazie ekspertów oraz do systematycznego aktualizowania informacji na koncie. Aktualizacja jest możliwa po zalogowaniu na założone konto https://ecentrum.ncbr.gov.pl/pl/ w dowolnym momencie.