POLITYKA ANTYKORUPCYJNA NARODOWEGO CENTRUM BADAN I ROZWOJU

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jest odpowiedzialne za efektywne wykorzystanie funduszy publicznych przeznaczonych na realizację programów, których celem jest w szczególności wzrost innowacyjności polskiej gospodarki i polepszenie jakości życia polskiego społeczeństwa. Pełnienie tak ważnej roli nakłada na Centrum obowiązek działania w oparciu o przejrzyste i stale doskonalone procedury oraz najwyższe standardy etyczne.

                       

W celu dokonania zgłoszenia proszę skorzystać z załączonego formularza:

A następnie wysłać go na adres email: zglosnaduzycie-at-ncbr.gov.pl

Każda informacja powinna zostać sprawdzona przed zgłoszeniem. 

Informacje podane w zgłoszeniu, identyfikujące osobę(-y) zgłaszającą zostają objęte ochroną na etapie prowadzenia postępowania wyjaśniającego jak i po jego zakończeniu, przy czym mogą one zostać ujawnione na wniosek odpowiednich służb (m.in. CBA, ABW, CBŚ, UKS, Policja, Prokuratura, OLAF).