Materiały ze spotkania informacyjnego dotyczącego III konkursu w ramach programu strategicznego „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” - BIOSTRATEG, które odbyło się 23 sierpnia 2016 roku.