Tytuł projektu: Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników NCBR zaangażowanych w realizację programów operacyjnych w 2015 r.

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POPT.01.01.00-00-0068/15-00

Cel projektu: Finansowe wspomaganie kosztów zatrudnienia osób zajmujących się w NCBR wdrażaniem programów operacyjnych POIR oraz POWER w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Dofinansowanie projektu z UE: 5 100 000,00 PLN (wartość całkowita projektu wynosi 6 000 000,00 PLN)


 

Tytuł projektu: Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników NCBR zaangażowanych w realizację programów operacyjnych w 2016 r.

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POPT.01.01.00-00-0108/16-00

Cel projektu: Finansowe wspomaganie kosztów zatrudnienia osób zajmujących się w NCBR wdrażaniem programów operacyjnych POIR oraz POWER w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Dofinansowanie projektu z UE: 24 487 650,00 PLN (wartość całkowita projektu wynosi 28 809 000,00 PLN)Tytuł projektu: Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników NCBR zaangażowanych w realizację programów operacyjnych w 2017 r.

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POPT.01.01.00-00-0143/17-00

Cel projektu: Finansowe wspomaganie kosztów zatrudnienia osób zajmujących się w NCBR wdrażaniem programów operacyjnych POIR oraz POWER w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Dofinansowanie projektu z UE: 27 157 500,00 PLN (wartość całkowita projektu wynosi 31 950 000,00 PLN)


Tytuł projektu: Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników NCBR zaangażowanych w realizację programów operacyjnych w 2018 r.

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POPT.01.01.00-00-0222/18-00

Cel projektu: Finansowe wspomaganie kosztów zatrudnienia osób zajmujących się w NCBR wdrażaniem programów operacyjnych POIR oraz POWER w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Dofinansowanie projektu z UE: 29 413 400,00 PLN (wartość całkowita projektu wynosi 34 604 000,00 PLN)


 

Tytuł projektu: Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników NCBR zaangażowanych w realizację programów operacyjnych w latach 2019-2020

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POPT.01.01.00-00-0289/19-00

Cel projektu: Finansowe wspomaganie kosztów zatrudnienia osób zajmujących się w NCBR wdrażaniem programów operacyjnych POIR oraz POWER w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Dofinansowanie projektu z UE: 64 148 650,00 PLN (wartość całkowita projektu wynosi 75 469 000,00 PLN)Tytuł projektu:
Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników NCBR zaangażowanych w realizację programów europejskich.

Cel projektu: Zapewnienie sprawnego działania instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich poprzez wsparcie zatrudnienia.

Planowane efekty:

  • utrzymanie niezbędnych warunków pracy oraz poziomu zatrudnienia, gwarantujących skuteczne wykonywanie obowiązków związanych z realizacją polityki spójności (z uwzględnieniem umożliwienia płynnego przejścia pomiędzy kolejnymi okresami programowania: 2007-2013, 2014-2020 oraz perspektywą finansową po 2020 r.),
  • wysoko wykwalifikowani pracownicy zaangażowani we wdrażanie polityki spójności.

Dofinansowanie projektu z UE: 26 614 350 PLN (wartość całkowita projektu wynosi 31 311 000 PLN)