Tytuł projektu: Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników NCBR zaangażowanych w realizację programów europejskich.

Cel projektu: Zapewnienie sprawnego działania instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich poprzez wsparcie zatrudnienia.

Planowane efekty:

  • utrzymanie niezbędnych warunków pracy oraz poziomu zatrudnienia, gwarantujących skuteczne wykonywanie obowiązków związanych z realizacją polityki spójności (z uwzględnieniem umożliwienia płynnego przejścia pomiędzy kolejnymi okresami programowania: 2007-2013, 2014-2020 oraz perspektywą finansową po 2020 r.),
  • wysoko wykwalifikowani pracownicy zaangażowani we wdrażanie polityki spójności.

Dofinansowanie projektu z UE: 26 614 350 PLN (wartość całkowita projektu wynosi 31 311 000 PLN)