OŚ VI – POMOC TECHNICZNA PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

2019-2020

Tytuł projektu: Pomoc techniczna PO WER dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na lata 2019-2020.

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POWR.06.01.00-00-0801/18-00

Cel projektu: Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania III Osi Priorytetowej POWER przez IP NCBR poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego i technicznego, pozwalających na sprawne prowadzenie procesów zarządzania, monitorowania, ewaluacji, informacji i komunikacji, oraz kontroli i audytu w związku z wdrażaniem PO WER. Wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie została wyliczona w oparciu o planowane kwoty certyfikacji.

Dofinansowanie projektu z UE: 8 575 068,60 PLN (wartość całkowita projektu wynosi 10 174 500,00 PLN)

2017-2018

Tytuł projektu: Pomoc techniczna PO WER dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na lata 2017-2018.

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POWR.06.01.00-00-0801/16-01

Cel projektu: Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania III Osi Priorytetowej PO WER przez IP NCBR poprzez:

  • zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego i technicznego na potrzeby wdrażania POWER (wyposażenie stanowisk pracy, szkolenia, koszty instytucji);
  • zapewnienie wysokiej jakości procesu wyboru projektów w ramach III Osi POWER;
  • zapewnienie sprawnych i skutecznych mechanizmów kontroli, monitorowania, ewaluacji, promocji.

Dofinansowanie projektu z UE: 8 760 620,83 PLN (wartość całkowita projektu wynosi 10 394 661,65 PLN)

2016

Tytuł projektu: Pomoc techniczna PO WER dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na rok 2016.

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POWR.06.01.00-00-0802/15-01

Cel projektu: Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania III Osi Priorytetowej PO WER przez IP NCBR poprzez:

  • zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego i technicznego na potrzeby wdrażania POWER (wyposażenie stanowisk pracy, szkolenia, koszty instytucji);
  • zapewnienie wysokiej jakości procesu wyboru projektów w ramach III Osi POWER;
  • zapewnienie sprawnych i skutecznych mechanizmów kontroli, monitorowania, ewaluacji, promocji.

Dofinansowanie projektu z UE: 3 339 354,69 PLN (wartość całkowita projektu wynosi 3 962 214,87 PLN)

2015

Tytuł projektu: Pomoc techniczna PO WER dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na rok 2015.

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POWR.06.01.00-00-0801/15-00

Cel projektu: Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania III Osi Priorytetowej PO WER przez IP NCBR poprzez:

  • zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego i technicznego na potrzeby wdrażania POWER (wyposażenie stanowisk pracy, szkolenia, koszty instytucji);
  • zapewnienie wysokiej jakości procesu wyboru projektów w ramach III Osi POWER;
  • zapewnienie sprawnych i skutecznych mechanizmów kontroli, monitorowania, ewaluacji, promocji.

Dofinansowanie projektu z UE: 3 286 920,00 PLN (wartość całkowita projektu wynosi 3 900 000,00 PLN)