Członkowie Komitetu Sterującego:

  • dr Jacek Matyszczak - Przewodniczący
  • prof. dr hab. inż. Jan Duda - Zastępca Przewodniczącego
  • Robert Kośla
  • Krzysztof Politowski
  • dr Łukasz Olejnik