II konkurs w ramach programu CyberSecIdent - Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość

Dyrektor

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

ogłasza II konkurs w ramach programu

CyberSecIdent  - Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość

Program CyberSecIdent skierowany jest do konsorcjów naukowych prowadzących badania przemysłowe i prace rozwojowe ukierunkowane na podniesienie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP poprzez zwiększenie dostępności rozwiązań sprzętowo-programistycznych.

Program CyberSecIdent koncentruje się na rozwiązaniach technologicznych ułatwiających współpracę i koordynację działań między różnymi domenami bezpieczeństwa cyberprzestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem cyfrowej tożsamości. Z Programu wyłączone są aspekty prawne i regulacyjne cyberbezpieczeństwa lub cyfrowej tożsamości oraz inne pośrednie działania wpływające na bezpieczeństwo, zwłaszcza w postaci podnoszenia świadomości oraz edukacji.

Głównym celem programu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP przez zwiększenie dostępności narzędzi sprzętowo-programistycznych, do roku 2023.

Cele szczegółowe programu to:

  1. Wdrożenie rozwiązań technologicznych ułatwiających współpracę i koordynację działań między różnymi domenami bezpieczeństwa cyberprzestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem cyfrowej tożsamości
  2. Wdrożenie metod i technik identyfikacji i uwierzytelniania.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi 31 730 000 PLN.

Całkowite koszty kwalifikowane Projektu nie mogą być niższe niż 3 000 000 PLN, natomiast maksymalna kwota dofinansowania realizacji Projektu nie może być wyższa od 20 000 000 PLN.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie OSF (osf.opi.org.pl).

Nabór wniosków będzie trwał od 1 sierpnia do 15 września 2017 roku (do godziny 16:00).

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach konkursu prosimy kierować na adres e-mail csi-at-ncbr.gov.pl.

Pliki do pobrania:

  1. Regulamin II konkursu wraz z załącznikami:
  2. Wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu wraz z załącznikami:
  3. Niezbędne elementy umowy konsorcjum
  4. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT dla podmiotów, które otrzymały pozytywną ocenę formalną

Istotne informacje dotyczące podziału praw własności do rezultatów Projektu:

Istotne informacje dotyczące podziału praw własności do rezultatów Projektu:

Pragniemy poinformować, że odpowiednie uprawnienia majątkowe do przedmiotów praw własności przemysłowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410, ze zm.), utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666, ze zm.) oraz innych rezultatów realizacji Projektu nie podlegających takiej ochronie przysługiwać będą Wykonawcy oraz Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Zakres praw majątkowych do wyników badań będących rezultatem realizacji Projektu, o których mowa powyżej, przysługiwać będzie Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Wykonawcy w proporcji odpowiadającej faktycznemu udziałowi NCBR oraz Wykonawcy w całkowitej kwocie kosztów kwalifikowanych Projektu.