Włodzimierz Kuc

Dyrektor Działu Inwestycji B+R

+ 48 22 39 07 261

Małgorzata Walczak

CIO

PFR Ventures