INICJATYWY WSPÓLNEGO PROGRAMOWANIA

Celem Inicjatyw Wspólnego Programowania (Joint Programming Initiatives - JPI) jest współpraca państw członkowskich w obszarze prac B+R, która polega na podejmowaniu wspólnych działań, w tym badań naukowych w obszarach kluczowych dla Europy. Tematykę i zakres danej inicjatywy określa dokument zwany Strategicznym Programem Badawczym (Strategic Research Agenda-SRA). Proces Wspólnego Programowania został ogłoszony w komunikacie Komisji Europejskiej w lipcu 2008 roku.
Obecnie NCBR uczestniczy w następujących Inicjatywach Wspólnego Programowania:

  • JFA Policy Evaluation Network
  • JPI HDHL BioNH
  • JPI HDHL Food Processing for Health
  • JPI AMR
  • JPND