The JPI HDHL Knowledge Hub

on DEterminants of DIet and Physical Activity Choice(DEDIPAC KH)

Termin rozpoczęcia i zakończenia

2012-2014

Zakres przedmiotowy

Niewłaściwie zbilansowana dieta, styl życia oraz otyłość są głównymi przyczynkami do powstawania dietozależnych chorób przewlekłych, które w krajach rozwiniętych oraz rozwijających się są główną przyczyną powstawania problemów zdrowotnych.

W celu promocji zdrowego stylu życia, w ramach Joint Programming Initiative "A Healthy Diet for a Healthy Life" (JPI HDHL) została zainicjowana pilotażowa inicjatywa (joint action) pod nazwą “DEDIPAC Centrum Wiedzy” (DEDIPAC - the Knowledge Hub on the DEterminants of DIet and Physical Activity Choice).

„DEDIPAC Centrum Wiedzy” będzie naukową siecią zespołów badawczych oraz poszczególnych naukowców pochodzących z krajów będących członkami JPI HDHL w obszarze ”determinanty diety i aktywność fizyczna”.

Celem „DEDIPAC Centrum Wiedzy”jest wzmocnienie i ułatwienie międzynarodowej współpracy i komunikacji pomiędzy istniejącymi społecznościami naukowymi, polegającej na wymianie informacji w określonym obszarze tematycznym.

„DEDIPAC Centrum Wiedzy” obejmuje i integruje trzy obszary badawcze:

  • spożycie:wszystkie aspekty diety i żywienia, w tym m.in.: decyzja konsumenta powodująca zakup określonego produktu, a także wpływ żywienia we wczesnym okresie życia konsumenta na jego zdrowie w przyszłości;
  • aktywność fizyczna podczas całego okresu życia:wszystkie aspekty aktywności fizycznej (sport, ćwiczenia fizyczne, aktywność fizyczna związana z wykonywaną pracą, spontaniczna aktywność fizyczna) od ujęcia ilościowego i charakterystyki po ocenę efektywności;
  • środowisko:status społeczny i ekonomiczny (edukacja, dochody, mniejszości itp.) oraz środowisko geograficzne ludzi w ujęciu indywidualnym i grupowym.

Do inicjatywy „DEDIPAC Centrum Wiedzy” przystąpiło 13 agencji finansujących z 12 krajów europejskich, w tym Polski. Wśród nich znalazły się:

Narodowe Centrum Badan i Rozwoju (NCBiR), Polska

Research Foundation – Flanders, Belgia

Finnish Funding Agency for Technology and Innovation (TEKES), Finlandia

Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), Francja

Project Management Agency in the German Aerospace Centre (PT‐DLR), Niemcy

Ministry of Education, University and Research, Włochy

Ministry of Agriculture Food and Forestry Policies, Włochy

The Health Research Board – HRB, Irlandia

The Netherlands Organisation for Health Research and Development (ZonMw), Holandia

The Research Council of Norway, Division for Society and Health, Norwegia

Carlos III Institute of Health (ISCIII), Hiszpania

The Swiss National Science Foundation (SNSF),Szwajcaria

The Medical Research Council (MRC),WielkaBrytania

Strona internetowa:

www.jpihdhl.eu

www.healthydietforhealthylife.eu

Kontakt:

Katarzyna Moczulska

e-mail: k.moczulska-at-ncbr.gov.pl

 

Inicjatywy Wspólnego Programowania (Joint Programming Initiatives – JPI)

Celem Inicjatyw Wspólnego Programowania (JPI) jest współpraca państw członkowskich w obszarze prac B+R, która polega na podejmowaniu wspólnych działań, w tym badań naukowych w obszarach kluczowych dla Europy. Tematykę i zakres danej inicjatywy określa dokument zwany Strategicznym Programem Badawczym (Strategic Research Agenda-SRA).

Proces Wspólnego Programowania został ogłoszony w komunikacie Komisji Europejskiej w lipcu 2008 roku.

Do JPI należą następujące inicjatywy:

The EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND);

Agriculture, Food Security and Climate Change (FACCE-JPI);

A Healthy Diet for a Healthy Life (JPI HDHL);

Cultural Heritage and Global Change: A New Challenge for Europe;

Urban Europe – Global Urban Challenges, Joint European Solutions;

Connecting Climate Knowledge for Europe;

More Years, Better Lives – The Potential and Challenges of Demographic Change;

Antimicrobial Resistance – the Microbial Challenge – An Emerging Threat to Human Health;

Water Challenges for a Changing World;

Healthy and Productive Seas and Oceans.