FACCE JPI akcja pilotażowa Centrum Wiedzy (Knowledge Hub)

„Szczegółowa ocena ryzyka związanego ze zmiana klimatu dla europejskiego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego”.

Termin rozpoczęcia i zakończenia projektu


2011 -2014, z możliwością przedłużenia o 2 lata


Zakres przedmiotowy


Polska od grudnia 2010 roku jest państwem członkowskim Inicjatywy Wspólnego Planowania „Rolnictwo, bezpieczeństwo żywnościowe i zmiany klimatyczne”(Joint Programming Initiative Agriculure, Food Security and Climate Change – JPI FACCE).


Inicjatywy wspólnego planowania (JPI) zakładają współpracę państw członkowskich w dziedzinie badań i rozwoju, polegających na procesie wspólnego planowania badań naukowych w obszarach kluczowych lub dotyczących wielkich wyzwań społecznych, m. In. Takich jak energia, zmiany klimatu, zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego.


Pierwszy pilotażowy projekt w ramach FACCE JPI realizowany za pomocą instrumentu zwanego „FACCE Centrum Wiedzy” („FACCE Knowledge Hub” – KH). KH ma na celu wzmocnić i ułatwić współpracę między grupami naukowców i poszczególnymi naukowcami   z państw uczestniczących w FACCE JPI w wybranych obszarach tematycznych poprzez zapewnienie narodowego finansowego wsparcia. Udział w KH umożliwia również państwom uczestniczącym w projekcie rozwinięcie potencjału naukowego w danym obszarze badawczym poprzez wspólne uczenie się i działania szkoleniowe.


Akcja pilotażowa dotyczy 3 obszarów badawczych:

 1. Uprawy
 2. Łąki i żywy inwentarz
 3. Kwestie ekonomiczne oraz handel.


 Partnerzy  Programu

 1. Bundesministerium für Land und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Austria
 2. Public Service of Wallonia, Belgia
 3. Ministry of Agriculture CR, Czechy
 4. Ministry of Science, Technology and Innovation, Dania
 5. Ministry of Agriculture, Estonia
 6. Ministry of Agriculture and Forestry of Finland, Finlandia
 7. Institut National de la Recherche Agronomique, Francja
 8. Federal Ministry of Education and Research & Federal Ministry of Food, Agriculture and Consumer Protection, Niemcy
 9. Ministry of Agriculture & Rural Development of Israel, Izrael
 10. Ministry of Agricultural, Food and Forestry Policies, Włochy
 11. Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation, Holandia
 12. The Research Council of Norway, Norwegia
 13. Narodowe Centrum Badań I Rozwoju, Polska
 14. Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Rumunia
 15. Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, Hiszpania
 16. Research Council Formas, Szwecja
 17. Scottish Government: Main Research Providers, Wielka Brytania


Strona internetowa projektu
www.faccejpi.com