UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dostępna jest pod adresem: gov.pl/ncbr
i gov.pl/innowacjeDo zadań Centrum, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. 2019, poz. 1770), należy udział w realizacji międzynarodowych programów badań naukowych i prac rozwojowych, w tym programów współfinansowanych ze środków zagranicznych.

W ramach współpracy międzynarodowej NCBR uczestniczy w organizacji konkursów na międzynarodowe projekty badawcze lub badawczo-rozwojowe i finansuje polskie podmioty (jednostki naukowe, przedsiębiorstwa, konsorcja naukowe) realizujące międzynarodowe projekty poprzez udział w:

  • multilateralnej współpracy, w tym w inicjatywach programu Horyzont 2020 i wcześniejszych programów ramowych UE (m.in. ERA-NET co-fund, JU-ECSEL, JPI, Eurostars), partnerstwach w programie Horyzont Europa oraz innych programach wielostronnej współpracy – bez wsparcia EU (np. CORNET, KONNECT).
  • programach współpracy bilateralnej – m.in. z Niemcami, Tajwanem, Singapurem, Turcją, RPA, Izraelem, Luksemburgiem. 

Współpraca międzynarodowa B+R 2007-2019
International R&D Cooperation 2007-2019