Zakończenie II edycji Funduszy norweskich

Uprzejmie informujemy, że Program Polsko-Norweska Współpraca Badawcza realizowany w ramach II edycji Funduszy Norweskich został zakończony.
Raport końcowy z realizacji Programu


Program Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

Celem programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza jest zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych oraz propagowanie współpracy bilateralnej poprzez popularyzację i wsparcie badań naukowych. Program zakłada finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w następujących obszarach:

  • ochrona środowiska;
  • zmiany klimatyczne, w tym badania polarne;
  • zdrowie;
  • nauki społeczne i współpraca dwustronna, z uwzględnieniem tematyki dotyczącej migracji, spójności społecznej, roli mniejszości oraz społecznego aspektu zrównoważonego rozwoju;
  • równość płci oraz równowaga między życiem zawodowym a prywatnym
  • wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla.


Łączny budżet programu wynosi 73 917 647 Euro, z czego na finansowanie projektów badawczych wyłonionych w trybie konkursowym będzie przeznaczone 68 078 533  Euro, w tym 3 529 412 Euro na badania naukowe w obszarze równości płci oraz równowagi między życiem zawodowym a prywatnym i 10 541 176 Euro na badania w zakresie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla. Ponadto, kwota w wyrskości 2 352 941 Euro zostanie przeznaczona na fundusz małych grantów. Zasadniczym kryterium oceny w odniesieniu do wszystkich obszarów tematycznych będzie wartość naukowa projektu oraz dodatkowo innowacyjność rozwiązania - dla projektów o charakterze aplikacyjnym. Program będzie jednocześnie ukierunkowany na wzmacnianie współpracy dwustronnej między Polską a Norwegią. Mechanizmem intensyfikującym współpracę będzie m.in. komponent mobilnościowy umożliwiający polskim i norweskim partnerom projektów B+R skorzystanie z doświadczenia oraz infrastruktury badawczej partnera.

Uprzejmie informujemy, że nabór wniosków w bieżącej edycji Norweskiego Mechanizmu Finansowego, tj. do 2017 roku został zakończony.

Więcej informacji o Norweskim Mechanizmie Finansowym:

Mapa projektów realizowanych

In order to see the map you need to have Adobe Flash Plugin w wersji 10.3.0 or higher installed.