Konkurs ERA-NET MNT 2010 – wyniki pierwszego etapu

14.05.2010

Szanowni Państwo,
Informujemy, że do drugiego etapu konkursu MNT ERA-NET zostały przyjęte następujące projekty:
ArtiCart, BioNaMat,  ChitoCell, CoRoad, Nanostem, NanoSurf, NFSM, Opssam, OptiHip, PulmDel, TNTBiosens, Ulga,Vulcano

Liderzy Konsorcjum powinni złożyć wnioski w języku angielskim poprzez stronę internetową MNT ERA-NET.

Jednocześnie polscy wnioskodawcy proszeni są o przygotowanie i przesłanie jednego egzemplarza wniosku o dofinansowanie na formularzu zamieszczonym poniżej na adres Centrum. Każda jednostka wypełnia oddzielny wniosek , nawet jeśli występują w ramach jednego konsorcjum/projektu.

Termin składania wniosków - 5 lipiec 2010 r.


Kontakt w NCBiR:
Maciej Malski-Brodzicki
m.brodzicki@ncbir.gov.pl
Tel. 0 515 061 543

Wstecz