Zmiana formularzy

24.01.2012

Uprzejmie informujemy, iż w związku ze zmianami wprowadzonymi w roku 2011 zmianie ulegną formularze Wniosków o płatność oraz Raportów Rocznych.
Nowe formularze pojawią się wkrótce na stronie internetowej oraz zostaną rozesłane drogą elektroniczną do kierowników projektu.

Wstecz