Komunikat Rady NCBR z posiedzenia – 29 listopada 2017 r.

08.12.2017

Listopadowe posiedzenie Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju odbyło się pod przewodnictwem prof. Anny Rogut. W posiedzeniu uczestniczył stały przedstawiciel Prezydenta RP w Radzie, członek Narodowej Rady Rozwoju prof. Artur H. Świergiel, a także, w roli obserwatorów, udział wzięli przedstawiciele z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwa Energii.

Podczas posiedzenia Rada wysłuchała informacji Dyrektora Centrum, w tym m.in. informacji na temat: (1) Programu Bloki 200+ (projekt pozakonkursowy 4.1.3 PO IR Podniesienie poziomu innowacyjności energetyki węglowej poprzez opracowanie zbioru rozwiązań dotyczących modernizacji, przebudowy lub zasad eksploatacji bloków klasy 200 MWe) oraz (2) programów kooperacyjnych, w których partnerem będą mogły być poszczególne ministerstwa mające konkretne zapotrzebowanie na prace B+R w obszarach ważnych z punktu widzenia potrzeb państwa powiązanych ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Ponadto, Rada pozytywnie zaopiniowała:

  • zmianę Planu finansowego NCBR na rok 2017;
  • projekt Planu działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na 2018 rok;
  • projekt Planu finansowego NCBR na 2018 rok;
  • Porozumienie o Współpracy pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Narodowym Centrum Nauki.

W zakresie spraw dotyczących strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, Rada pozytywnie zaopiniowała:

  • wprowadzenie niezbędnych zmian w Regulaminie 1. konkursu na projekty otwarte w ramach programu strategicznego GOSPOSTRATEG;
  • możliwość rozszerzenia warunków realizacji programu strategicznego TECHMATSTRATEG o fakultatywne wprowadzenie trybu konkursów na projekty zamawiane i przyjęła uchwałę o uruchomieniu prac na przygotowaniem stosownego projektu zmiany programu.

20 grudnia 2017 r. odbędzie się ostatnie w tym roku kalendarzowym posiedzenie Rady Centrum.

Wstecz