Komunikat Rady NCBR z posiedzenia – 21-22 lutego 2017 r.

02.03.2017

Lutowe posiedzenie było dwudniowym spotkaniem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które odbyło się pod przewodnictwem prof. Anny Rogut. Rada gościła na posiedzeniu Pana Michała Kurtykę, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Energii. W drugim dniu posiedzenia uczestniczył, z głosem doradczym, prof. Leszek Rafalski, reprezentujący Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, a także w trakcie dwudniowych obrad Rady brał udział, w roli obserwatora, dr inż. Dariusz Bogucki przedstawiciel Ministerstwa Energii.

W trakcie posiedzenia Rada pozytywnie zaopiniowała przystąpienie NCBR do programu Joint Funding Action „Effectiveness of existing policies for lifestyle interventions – Policy Evaluation Network (PEN)”.

Ponadto, Rada:

  • dyskutowała na temat działań mających na celu doskonalenie procedur oceny wniosków projektowych;
  • zapoznała się z propozycją zmian do ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju;
  • wysłuchała informacji Dyrektora Centrum na temat zakresu i perspektywy współpracy NCBR z samorządami terytorialnymi w zakresie realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych;
  • omówiła kwestie formalno-prawne oraz organizacyjne związane z działalnością Rady NCBR.

W zakresie spraw dotyczących strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, Rada:

  • rozpoczęła dyskusję na temat redefinicji sposobu przygotowywania i wdrażania strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych;
  • ustaliła dalszy tryb prac nad zmianą procedury uruchamiania i realizacji strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, w części dotyczącej ich aktualizacji;
  • omówiła aktualny zakres prac nad przygotowaniem projektów dwóch programów strategicznych: GOSPOSTRATEG i Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne.

Kolejne posiedzenie Rady NCBR odbędzie się 29 marca 2017 r.

Wstecz