Komunikat Rady NCBR z posiedzenia 20.05.2020 r.

15.06.2020

20 maja w formie wideokonferencji odbyło się kolejne posiedzenie Rady pod przewodnictwem prof. Anny Rogut. W posiedzeniu, obok członków Rady i przedstawicieli NCBR, uczestniczyli: prof. Artur H. Świergiel, stały przedstawiciel Prezydenta RP w Radzie i członek Narodowej Rady Rozwoju oraz Pani Małgorzata Szczepańska, Dyrektor Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

W trakcie posiedzenia Rada:

  • przedłożyła na ręce Dyrektora Centrum swoje propozycje zmian do ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju;
  • wyraziła stanowisko w sprawie sprawozdań okresowych z realizacji strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych – BIOSTRATEG i STRATEGMED za rok 2019;
  • zaopiniowała sprawozdania okresowe z realizacji programów sektorowych w roku 2019.

Ponadto, w związku z zatwierdzeniem przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu programu INFOSTRATEG – strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne”, Rada wskazała swojego przedstawiciela do udziału w pracach Komitetu Sterującego Programu INFOSTRATEG oraz zwróciła się do ministrów właściwych dla zakresu tematycznego programu i Prezydent RP z prośbą o wskazanie swoich przedstawicieli w Komitecie Sterującym po jednym ze strony każdego z Ministrów.

W dniu 17 czerwca zaplanowano następne posiedzenie on-line Rady Centrum.

Wstecz